PERITATGES INFORMÀTICS

                                Quant tot va be no s'hi pensa, però si ha ha problemes son molt necessaris.            totQuant Español

PERITATGES Judicials i de Part: 

Jordi Roca i Marimon, Perit Informàtic i de Noves Tecnologies.

- Membre, des de l'any 2001, de l'Associació Catalana de Perits Judicials i Forenses Col·laboradors amb l'Administració de Justícia.

- Membre, des de l'any 1977, de l'Associació de Tècnics d'Informàtica (ATI)

- Membre fundador de l'Associació d'Experts Forenses en Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (AEFTIC).

Amb mes de 20 anys d'experiència en la realizació d'Informes i Dictàmens Pericials Judicials, de Part i Arbitrals, també Contra-Informes, en els casos de:

- Incompliments de Contracte.

- Propietat Intelectual.

- Infidelitat laboral.

- Pèrdua d'Informació o d'operativitat per Sabotatges i Extorsió.

- Delictes Penals.

- Separacions i Divorcis.

- Etc.