ROCA Informàtica

Especialistes en peritatges informàtics                                                             Español

ROCA Informàtica, Consultoria i Assessorament LOPD - LSSI.

Jordi Roca i Marimon, Perit Informàtic i de Noves Tecnologies. 

Amb mes de 40 anys d'experiència acumulada en la dedicació a l'entorn de la Informàtica i les Noves Tecnologies, 25 d'ells dedicats al desenvolupament de Programes i instal·lació de Sistemes Informàtics claus en mà, ara i des de fa mes de deu anys dedica aquesta experiència a funcions de Consultoria i Assessorament al servei de les empreses.

Veient la creixent necessitat que les empreses s'adaptin a les diferents normatives i lleis sorgides a l'entorn de les Noves Tecnologies i l'especialització de procediments i coneixements que tot aixó requereix, ROCA Informàtica està a disposició de les empreses per assessorar, de manera adequada, en el compliment dels aspectes tecnico-legals i efectuar els tràmits indicats per lleis i normatives.

En un entorn de ràpida evolució amb canvis constants de productes (Hardware), programes (Software), formació, personal, etz., no es estrany l'aparició d'alguns conflictes. Si es el cas ROCA Informàtica us pot efectuar Dictamens i Informes Pericials, com a prova en casos judicials o arbitrals, amb el corresponent assessorament a Advocats.

ROCA Informàtica també efectúa Taxacions i Valoracions Pericials dins l'àmbit de la Informàtica i les Noves Tecnologies, per diferents finalitats: Creació de Societats, Creació de Fundacions, Compra-Venda d'empreses, Garanties per avals o solicitut d'aplaçament d'impostos, etc.